فروش نقشه های قالی گلیم تابلو فرش
 

برای خرید با ۰۹۱۵۵۰۰۳۱۸۰ بنام شاندیزی تماس بگیرید .

با تشکر

 

کد طرح:۱۱-۱

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

کد طرح:۱۱-۵

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

 

 

 

کد طرح:۱۱-۵۵

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

کد طرح:۱۱-۷۱

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393ساعت 6:52  توسط حسین شاندیزی  |