فروش نقشه های قالی گلیم تابلو فرش
 

برای خرید مبلغ مورد نظر رابه شماره کارت 4124-1150-7210-5041 بنام  

حسین شیرین شاندیزی واریز نمایید .شماره رهگیری  و کد طرح  بهمراه  

ایمیل  و نوع سفارش خود را بشماره   ۰۹۱۵۵۰۰۳۱۸۰   ارسال نمایید  تا

 اقدام شود .  تلفن تماس 03433343626و 09155003180

 بنام شاندیزی تماس بگیرید . 

 ساعت تماس 8 الی 12 و 16 الی 19 بجز ایام تعطیل

با تشکر

طرح ها به سلیقه شما تغیررنگ داده میشود 

 

  توجه اندازه رومبلی قسمت کوچک 55*55 سانتی متر قسمت بزرگ 55*75 سانتی متر 

نوع خامه مصرفی پشم کرمان

 

11-81

 رومبلی بهار پشت بلند

کد طرح:۱۱-۸۱

تعداد گره:۲۸۰*۴۰۰

قیمت نقشه کدی:10هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزا ر تومان 

80 جفت کرمان

 

 

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۷۱

تعداد گره کوچک:280* 280

بزرگ 280*400 

قیمت نقشه کدی:15هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۶۵ هزار تومان 

80 جفت کرمان

  

11-80-1

 رومبلی  طرح بهار

کد طرح:۱۱-۸۰

تعداد گره:۲۸۰*۴۰۰

قیمت نقشه کدی:10هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:15هزارتومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان 

80 جفت کرمان

 

 

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۳

تعداد گره کوچک:315*315

بزرگ 315*450 

قیمت نقشه کدی:10هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:20 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان 

90 جفت کرمان

 

 

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۵۵

تعداد گره:۸۲۲*۳۴۰

قیمت نقشه کدی:10 هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

 

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۲

تعداد گره:۸۱۱*۳۵۵

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

 

 

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۱۰

تعداد گره:۷۰۲*۲۹۳

قیمت نقشه کدی10 هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

 

 

 

توجه نهارخوری د راندازه 45* 45 سانتیمتر باید بافته شود

 

 

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۱۵

تعداد گره:۳۱۵*۳۱۵

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۱۸

تعداد گره:۲۸۰*۲۸۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۲۲

تعداد گره:۲۸۰*۲۸۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۲۵

تعداد گره:۲۵۶*۲۵۶

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۴۱

تعداد گره:۳۳۰*۳۳۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۱۰ هزار تومان

توجه اندازه پشتی 60 * 90 میباشد

 

 

پشتی

کد طرح:۱۱-۷۷

تعداد گره:۲۸۰*۴۰۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

پشتی

کد طرح:11-57

تعداد گره:۲۸۰*۴۰۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

پشتی

کد طرح:11-9

تعداد گره:260*۴۰۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

پشتی

کد طرح:11-75

تعداد گره:280*420

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد 1393ساعت 8:11  توسط حسین شاندیزی  |